Skip to content

Zmiany w naczyniu moga powstac wskutek mechanicznego ich uszkodzenia

2 lata ago

268 words

Zmiany w naczyniu mogą powstać wskutek mechanicznego ich uszkodzenia urazem operacją lub wskutek toczącej się w ruch sprawy chorobowej doprowadzającej do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego. Takimi sprawami mogą być np. miażdżyca, kiła, zakażenie, zwłaszcza paciorkowcami lub gronkowcami, oraz rozmaite jady zewnątrz i wewnątrzpochodne działające uszkadzająco na śródbłonek naczyniowy. Nie zawsze jednak w miejscu uszkodzenia śródbłonka naczyniowego powstają skrzepliny. Wiemy bowiem, że same przewlekłe stany zapalne śródbłonka naczyniowego lub zwyrodnienie tłuszczowe błony wewnętrznej i śródbłonka naczynia nie wywołuj ą powstawania skrzeplin. Muszą więc do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego dołączyć się zwolnienie szybkości przepływu krwi i zmiany fizyko-chemicznych jej właściwości. Zwolnienie szybkości przepływu krwi przez naczynia widzimy w żyłach już w warunkach prawidłowych. Jeżeli szybkość przepływu krwi w żyłach ulegnie znacznemu zwolnieniu, np. wskutek zastoju, to skrzeplina znacznie łatwiej powstaje. Żyły więc są w zasadzie tym miejscem, gdzie najczęściej wytwarzają się skrzepliny. Najbardziej zwalnia się szybkość przepływu krwi w miejscach, w których znajdują się zastawki żylne. W tych bowiem miejscach żyły nie mają elementów mięśniowych i w związku z tym łatwo ulegają rozszerzeniu wskutek parcia krwi na zamknięte zastawki. Przepływ krwi w rozszerzonych miejscach znacznie się zwalnia, jeżeli zaś w tych miejscach naczynia żylne uległy uszkodzeniu, to łatwo tworzy się skrzeplina. [więcej w: allegro tablica pl, przewlekły nieżyt nosa krzyżówka, szpital limanowa poradnie ]

0 thoughts on “Zmiany w naczyniu moga powstac wskutek mechanicznego ich uszkodzenia”

Powiązane tematy z artykułem: allegro tablica pl przewlekły nieżyt nosa krzyżówka szpital limanowa poradnie