Skip to content

Zastosowanie w domu sztucznej komórki beta w cukrzycy typu 1 ad

2 lata ago

519 words

System z zamkniętą pętlą różni się od konwencjonalnej terapii pompowej i podejścia opartego na zawieszeniu progowym, ponieważ wykorzystuje algorytm kontrolny, który niezależnie i stale zwiększa i zmniejsza podskórne dostarczanie insuliny na podstawie poziomu glukozy w czasie rzeczywistym czujnika. Po szeroko zakrojonych badaniach w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, 10-14 badań systemów zamkniętej pętli w przejściowych warunkach ambulatoryjnych, które obejmowały zdalne monitorowanie i nadzór personelu badawczego w hotelach15 lub w obozach cukrzycowych16, 17 wykazały poprawę kontroli glikemii i zmniejszenie ryzyka hipoglikemii .16-19 Jednak badania z udziałem pacjentów w warunkach domowych, w warunkach swobodnego życia, były ograniczone do jednotygodniowego, całodobowego stosowania systemu zamkniętej pętli u dorosłych20 i do nocnego stosowania systemu zamkniętej pętli przez 3 do 6 tygodni u młodzieży i dorosłych.21-23 Pożądana jest również ocena systemu zamkniętej pętli u dzieci w wieku 12 lat lub młodszych w warunkach życia wolnego.
Poniżej przedstawiamy wyniki dwóch wieloośrodkowych, 12-tygodniowych, bezpłatnych testów domowych – jeden z zastosowaniem dnia i nocy w zamkniętym obiegu u dorosłych, a drugi z nocnym wykorzystaniem systemu zamkniętej pętli u dzieci i młodzież. Postawiliśmy hipotezę, że możliwe jest przedłużone stosowanie podawania insuliny w zamkniętej pętli bez zdalnego monitorowania lub ścisłego nadzoru, poprawa kontroli glikemii i minimalizacja ryzyka hipoglikemii.
Metody
Uczestnicy badania
Wszyscy uczestnicy mieli cukrzycę typu 1, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, i otrzymywali terapię pompą insulinową przez co najmniej 6 miesięcy. Zrekrutowaliśmy osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat i miały stężenie hemoglobiny glikowanej od 7,5 do 10% (od 58 do 86 mmol na mol hemoglobiny nieuporządkowanej) oraz dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z hemoglobiną glikowaną poziom mniejszy niż 10%. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Przestudiuj badanie
Oba protokoły badań zostały zatwierdzone przez niezależne komisje do spraw etyki (jedna centralna komisja etyczna do spraw badań z udziałem dzieci i jedna komisja etyczna w każdym kraju do badań z udziałem dorosłych) oraz przez organ regulacyjny w Wielkiej Brytanii (Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Zdrowotnych) ). Badanie z udziałem dorosłych uzyskało również zgodę od organów regulacyjnych w Niemczech (Federalny Instytut Leków i Urządzeń Medycznych) i Austrii (Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności).
Wszyscy dorośli uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. W badaniu z udziałem dzieci i młodzieży, uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat, oraz rodzice lub opiekunowie uczestników, którzy ukończyli 16 lat, wyrazili pisemną, świadomą zgodę; pisemna zgoda została uzyskana od uczestników w wieku poniżej 16 lat. Aspekty bezpieczeństwa tych dwóch badań nadzorowała niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo.
Firma Abbott Diabetes Care dostarczyła zdyskontowane urządzenia do ciągłego monitorowania glukozy, czujniki i szczegóły protokołu komunikacyjnego, aby ułatwić łączność w czasie rzeczywistym
[podobne: boska przygoda sharpay cda, ciechocinek uzdrowisko, rumień nekrolityczny wędrujący ]

0 thoughts on “Zastosowanie w domu sztucznej komórki beta w cukrzycy typu 1 ad”

Powiązane tematy z artykułem: boska przygoda sharpay cda ciechocinek uzdrowisko rumień nekrolityczny wędrujący