Skip to content
2 lata ago

138 words

W protoplazmie znika wtedy tłuszcz oraz glikogen. W następstwie tego protoplazma zmniejsza się znacznie w porównaniu z jądrem, które nie zawiera tych składników i staje się bardziej zbita. Zachodzą tutaj także zmiany fizyko-chemiczne, jak odwodnienie (dehydratatio), przechodzenie zolu w żel i zmniejszenie dyspersji koloidów. Przyczyn zaniku jest kilka i w związku z nimi dzielimy zaniki na: a) Zanik tarczy, b) Zanik z niedożywienia, c) Zanik z ucisku, d) Zanik wskutek zaburzeń czynnościowych, e) Zanik wskutek zaburzeń w unerwieniu. a, Zanik starczy Mechanizm powstawania zaniku starczego polega na tym, że asymilacja; komórki jest znacznie obniżona w porównaniu z procesem dysymilacji. Komórka ustroju starczego nie przyswaja dostatecznie ciał odżywczych,. które dostają się do niej i które warunkują odpowiednią przemianę wewnątrzkomórkową. [hasła pokrewne: nieżyt nosa krzyżówka wędrujący, nieżyt nosa krzyżówka, protoplazma ]

0 thoughts on “Zanik starczy”

Powiązane tematy z artykułem: nieżyt nosa krzyżówka protoplazma rumień nekrolityczny wędrujący