Skip to content

Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną ad 6

2 lata ago

460 words

Spośród tych pacjentów, 40 (51,9%) miało zgłaszaną alergię na leki, najczęściej na antybiotyki. Sześciu pacjentów (7,8%) miało zgłoszoną alergię pokarmową. W czasie reakcji zalecono inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) u 20 pacjentów (26,0%). Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka kliniczna 106 reakcji niepożądanych u pacjentów, którym potwierdzono, że otrzymali heparynę zanieczyszczoną OSCS i> 20% OSCS. W tabeli 3 przedstawiono kliniczne charakterystyki reakcji heparynowych u pacjentów, u których stwierdzono, że otrzymali heparynę zanieczyszczoną przez OSCS (reakcje 106) i heparynę, która zawierała ponad 20% OSCS (18 reakcji). Niskie ciśnienie krwi zostało udokumentowane w 58,5% reakcji; ciśnienie skurczowe niższe niż 80 mm Hg było jednak zgłaszane tylko w 9,4% reakcji. Inne częste objawy w przypadku pacjentów obejmowały nudności (46,2% reakcji), wymioty (28,3%), zadyszkę (25,5%), uderzenia gorąca (25,5%), mrowienie (24,5%) i tachykardię (24,5%). Pęcznienie twarzy było związane z 17 reakcjami (16,0%). 18 reakcji z udziałem heparyny zanieczyszczonej ponad 20% OSCS wykazało podobne objawy, chociaż nudności występowały częściej w tej podgrupie przypadków (występujących w 72,2% reakcji), podobnie jak duszność (38,9%).
Dyskusja
Opisujemy wyniki krajowych badań niepożądanych u pacjentów, którzy otrzymali heparynę, oraz opisano 152 przypadki, które miały miejsce między 19 listopada 2007 r. A 31 stycznia 2008 r. Nasza wstępna ocena reakcji u pacjentów poddawanych hemodializie sugerowała, że heparyna była potencjalną przyczyną, i oparte na obiektach badanie kliniczno-kontrolne potwierdziło silny związek epidemiologiczny między przyjmowaniem heparyny wytwarzanej przez firmę Baxter Healthcare a reakcjami. Zgłoszenia do CDC dotyczące reakcji na heparynę zmniejszyły się po początkowym przypomnieniu przez firmę Baxter dziewięciu partii fiolek z heparyną 17 stycznia 2008 r. (Ryc. 1). Do 28 lutego 2008 r., Kiedy wszystkie produkty heparyny firmy Baxter zostały wycofane, CDC nie otrzymywał już raportów o przypadkach. Nasze odkrycia potwierdzają obecność OSCS w fiolkach z heparyną wyprodukowanych przez firmę Baxter Healthcare, które były używane przez ośrodki, które zgłosiły przypadki, jak również zdolność tych fiolek do indukcji aktywacji kalikreiny i dowody na to, że zdecydowana większość pacjentów z reakcjami wystawiono na działanie fiolek heparynowych zanieczyszczonych OSCS.
Kishimoto i wsp. 7 wcześniej zademonstrowali aktywację kalikreiny z OSCS w aktywnym składniku farmaceutycznym zanieczyszczonej heparyny. Ponieważ fiolki z gotowym produktem mogą zawierać heparynę z więcej niż jednej partii aktywnego składnika farmaceutycznego, fiolki badane w tym badaniu najlepiej reprezentują produkt heparyny, który otrzymali pacjenci. Znaleźliśmy podobną aktywność biologiczną wśród wielu fiolek z heparyną, o których wiadomo, że powodują działania niepożądane, a obraz kliniczny opisany wśród przypadków wybuchu epidemii na terenie kraju jest zgodny z biologicznymi mediatorami zidentyfikowanymi wcześniej w odpowiedzi na OSCS.
Działania niepożądane zgłoszone do CDC obejmowały zespół objawów przedmiotowych i podmiotowych, początkowo u pacjentów poddawanych hemodializie
[podobne: purchawka chropowata, neurolog w koninie, przewlekły katar krzyżówka ]

0 thoughts on “Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: neurolog w koninie przewlekły katar krzyżówka purchawka chropowata