Skip to content

Przekrwienie przez podraznienie nerwów

2 lata ago

221 words

Przekrwienie przez podrażnienie nerwów rozszerzających naczynia powstaje po działaniu czynników fizycznych i chemicznych alkohol, azotyn amylowy oraz ciał trujących krążących we krwi, które podrażniają zarówno ośrodki nerwów rozszerzających naczynia, jak i zakończenia tych nerwów w ściankach naczyń. Drogą odruchowego drażnienia nerwów rozszerzających naczynia powstaje przekrwienie odruchowe hyperaemia reflexa. Przekrwienie odruchowe widzimy w niektórych stanach psychoemocjonalnych, jak gniew i wstyd. Powstaje wtedy zaczerwienienie twarzy, przy czym drogą dośrodkową w tym odruchu jest nerw słuchowy lub wzrokowy, ośrodkiem odruchowym jest ośrodek naczyniowy, drogą zaś odśrodkową nerwy naczyniowe. W odruchu powstałym na tle psycheemocji uczestniczy kora mózgowa wpływając na ośrodki naczyniowe. Przekrwienie na tle odruchu psychoemocjonalnego można wywołać również na zwierzętach. Przekrwienia odruchowe widzimy przeważnie u osób nerwowych lub histerycznych przejawiają się one w postaci czerwonych ograniczonych plam. Erytronelalgia, a także półpasiec herpes zoster i newralgia nerwu trójdzielnego dają miejscowe przekrwienie na drodze odruchowej przez podrażnienie nerwów czuciowych, które są drogą dośrodkową odruchu. Do odruchowych przekrwień należą również przekrwienia zastępcze, np. przekrwienie pozostałej nerki po usunięciu drugiej lub okresowe przekrwienie różnych błon śluzowych w braku miesiączki o usunięciu macicy. [podobne: angio tk tętnic wieńcowych, szpital limanowa poradnie, rumień nekrolityczny wędrujący ]

0 thoughts on “Przekrwienie przez podraznienie nerwów”

Powiązane tematy z artykułem: angio tk tętnic wieńcowych rumień nekrolityczny wędrujący szpital limanowa poradnie