Skip to content

Przekrwienie czynne stwarza sprzyjajace warunki dla zwiekszonej czynnosci tkanek przekrwionych i ich rozrostu

2 lata ago

178 words

Przekrwienie czynne stwarza sprzyjające warunki dla zwiększonej czynności tkanek przekrwionych i ich rozrostu. W związku z tym przekrwienie czynne sprzyja odrostowi regcnerasio. W przypadkach osłabionego odrostu przekrwienie wywołane sztucznie wpływa pobudzająco na odrost przez zwiększenie natężenia procesów dysymilacji tkanek w związku z większym doprowadzeniem do nich z krwią tlenu i ciał odżywczych oraz sprawniejszym odprowadzaniem wytworów szkodliwych. W niektórych jednak przypadkach przekrwienia, zwłaszcza mózgu, może powstać uciśnięcie mózgu i ośrodków nerwowych, co doprowadza do rozmaitych stanów chorobowych. W przypadkach, w których naczynia są schorzałe, przekrwienie czynne wraz z podniesieniem ogólnego ciśnienia krwi w naczyniach może doprowadzić do ich pękania i wylewów krwawych. Wylewy krwawe mogą być groźne dla życia, jeżeli dotyczą mózgu lub innych ważnych narządów, przekrwienie bierne Przekrwieniem biernym hyperaemia passioa nazywamy przepełnienie krwią naczyń narządów lub tkanek powstające w związku z utrudnionym odpływem krwi żylnej przy niezmienionym dopływie krwi z tętnic. [hasła pokrewne: nieżyt nosa krzyżówka, protoplazma, difosforan ]

0 thoughts on “Przekrwienie czynne stwarza sprzyjajace warunki dla zwiekszonej czynnosci tkanek przekrwionych i ich rozrostu”

Powiązane tematy z artykułem: difosforan nieżyt nosa krzyżówka protoplazma