Skip to content

Mutacja w genie Alpha receptora hormonu tarczycy AD 4

2 lata ago

447 words

4A w dodatkowym dodatku) i ciśnienie krwi 82/51 mm Hg (skurczowe, 0,4 percentyla, rozkurczowe, 25 percentylu) (ryc. 4B w dodatkowym dodatku). Podstawowa przemiana materii (3,49 megadżuli [MJ] na dzień) była poniżej normy, ale poziom globuliny wiążącej hormony płciowe w surowicy, wątrobowy marker działania hormonu tarczycy, był znacznie podwyższony (146 nmol na litr). Normalna odpowiedź hormonu wzrostu na prowokacyjne testy, przy piku testowym glukagonu wynoszącym 13,1 ?g na litr i piku testowym klonidyna wynoszącym 11,7 ?g na litr (wartość normalna> 10 ?g na litr), była związana z nieznacznie niższymi poziomami insulino-podobnymi czynnik wzrostu (IGF-1; 59 ng na mililitr) (tabela 1). Po leczeniu tyroksyną (w dawce 50 ?g dziennie przez 9 miesięcy) poziom wolnej tyroksyny, wolnej trijodotyroniny i IGF-1 wzrósł do wartości prawidłowych lub ponadfizjologicznych, z pełną supresją hormonu tarczycy i normalizacją podstawowej przemiany materii . Jednak poziom globuliny wiążącej hormony płciowe utrzymywał się na wysokim poziomie, a tętno i ciśnienie krwi pozostawały nienormalnie niskie (tabela 1, oraz ryc. 4A i 4B w dodatkowym dodatku), podobnie jak tempo wzrostu (ryc. 1B i ryc. w dodatkowym dodatku) i jelitowym czasie tranzytu (dane nie pokazane).
De Novo THRA Mutacja w Proband
Sekwencjonowanie całego DNA próbki od pacjenta zidentyfikowało wiele niesynonimowych wariantów odziedziczonych po rodzicu nieobjętym zaburzeniami, ale tylko jedną heterozygotyczną mutację de novo (c1207 G ? T, p.E403X) w THRA, co może wyjaśnić fenotyp dziecka (tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). Sekwencjonowanie Sanger nie zidentyfikowało żadnych innych nieprawidłowości w regionie kodującym THRA. Mutacja była obecna w DNA wyizolowanym z różnych komórek (PBMC, nabłonka policzków, mieszków włosowych i okrężnicy) uzyskanych od pacjenta (ryc. 5A w dodatkowym dodatku), ale był nieobecny w opublikowanych normalnych genomach i egzomach (patrz Dodatek dodatkowy ) i w 200 kontrolnych allelach (dane nie pokazane). Zmiana nukleotydu nie wpłynęła na inne transkrypty (np. TR?2 i Rev-erb?) pochodzące z locus THRA (ryc. 5B w dodatkowym dodatku).
Funkcjonalna charakterystyka E343X Mutant TR?
Rysunek 2. Rysunek 2. Właściwości funkcjonalne i modelowanie molekularne mutacji E403X w receptorze hormonu tarczycy alfa (TR?). W panelu A komórki JEG-3 transfekuje się pustym wektorem lub mutagenem E403X TR? typu dzikiego lub razem z genem reporterowym reagującym na hormon tarczycy w teście aktywacji zależnej od trijodotyroniny. Wstawka pokazuje aktywność podstawowego genu reporterowego przy braku hormonu. W panelu B, dominujące ujemne hamowanie jest testowane w komórkach kotransfekowanych genem reporterowym i równych kombinacjach wektorów znakowanych epitopem, z ilościowym oznaczeniem receptora w analizie Western blotting (wstawka)
[przypisy: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka dziecięcy, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka zielona góra ]

0 thoughts on “Mutacja w genie Alpha receptora hormonu tarczycy AD 4”

Powiązane tematy z artykułem: ferrytyna badanie cena szczawnica sanatorium hutnik uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka