Skip to content

konglomerat ze sklejonych plytek krwi

2 lata ago

252 words

Również doświadczenia, w których usuwano płytkie ze krwi królika przez kilkakrotny jej upust i przez wprowadzenie krwi odwłóknionej, to jest pozbawionej już włóknika i płytek, wykazują, że jeżeli krew królika nie zawiera płytek, to w miejscu uszkodzenia inne elementy morfotyczne nie nagromadzają się i skrzeplina nie powstaje. Wynika, więc stąd, że w mechanizmie powstawania skrzepliny najpierw gromadzą się w miejscu uszkodzonym płytki krwi, na które w związku ze zwolnieniem przepływu krwi osiadają krwinki białe, jako mające zwykle ułożenie przyścienne. Taki konglomerat ze sklejonych płytek krwi i krwinek białych nazywa się skrzepliną białą thrombus albus. Skrzeplina biała może wzrastać z nawarstwienia się krwinek białych. Częściej jednak później dołącza się do wzrostu skrzepliny inny proces. Płytki, bowiem zwykle rozpadają się i uwalniają znajdującą w nich trombokinazę, która zapoczątkowuje proces krzepnięcia krwi. Krew skrzepła w miejscu skrzepliny białej nawarstwia się na nią i powstaje skrzeplina mieszana tlirombus miatus, Jeżeli w naczyniu krążenie jest zatrzymane, to w związku z uszkodzeniem naczynia może powstać szybkie skrzepnięcie krwi i wtedy skrzeplina ma barwę czerwoną, gdyż więcej znajduje się w niej krwinek czerwonych thrombus ruber. W mechanizmie powstawania skrzepliny w naczyniu biorą udział: 1. zmiany w ścianie naczynia 2. szybkość przepływu krwi przez dany odcinek naczynia 3. właściwości krwi. [hasła pokrewne: przewlekły nieżyt nosa krzyżówka, szczawnica sanatorium hutnik, purchawka chropowata ]

0 thoughts on “konglomerat ze sklejonych plytek krwi”

  1. Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

Powiązane tematy z artykułem: przewlekły nieżyt nosa krzyżówka purchawka chropowata szczawnica sanatorium hutnik