Skip to content

DYSPERSJA KOLOIDÓW ,PROTOPLAZMY

2 lata ago

205 words

DYSPERSJA KOLOIDÓW ,PROTOPLAZMY 3. Żelizol (gel; sol) Zmiana koloidów z żeli na zole i odwrotnie jest zasadą licznych śródkomórkowych procesów. Tak np. pobudzenie komórki idzie- w parze z lepkością protoplazmy, która zmienia się w związku z dyspersją koloidów. Przy ruchach pełzakowatych komórki widzimy częściowe i odwracalne przechodzenie w żel i rozpulchnienie w, różnych częściach cytoplazmy. Podział komórek odbywa się także przy udziale zmian okresowego przechodzenia zoli w żele , szczególnie w mitozie. Wytwarzanie się włókien w komórkach łącznotkankowych jest prawdopodobnie też procesem przechodzenia zolu w żel. Odwracalność zjawiska przechodzenia zoli w żele można stwierdzić nawet na martwych koloidach. Jeżeli np. silnie wstrząsamy lub mieszamy niektóre żele: to one dzięki rozbijaniu swojej micelarnej budowy ulegają rozpuszczeniu, lecz po pewnym czasie z powrotem stan zola przechodzi w żel. Takie doświadczenie można powtarzać wielokrotnie z tym samym materiałem. Ciała, które zabijają komórkę, wywołują w niej ścinanie (koagulację) protoplazmy ,i powstaje wtedy stan galaretowaty i żel składa się z dużych, drobin mikronowych. Taki stan komórki uzyskujemy np. pod działaniem soli ciężkich metali, kwasów; glikozydów, koloidów, toksyn innych. [podobne: blog chorych na sm, allegro tablica pl, zakres zjawiska krzyżówka ]

0 thoughts on “DYSPERSJA KOLOIDÓW ,PROTOPLAZMY”

Powiązane tematy z artykułem: allegro tablica pl blog chorych na sm zakres zjawiska krzyżówka