Skip to content

Zastosowanie w domu sztucznej komórki beta w cukrzycy typu 1 cd

2 lata ago

511 words

Diasend udostępnił zdyskontowane platformy sprzętowe i programowe do przesyłania danych. Abbott Diabetes Care przeczytał rękopis przed jego przesłaniem do publikacji, ale nie miał żadnej roli w jego rewizji. Żaden sponsor nie miał żadnej innej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu, analizie lub interpretacji danych lub pisaniu raportu. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz za wierność badania protokołom. Dwóch autorów posiada patenty dotyczące systemów dostarczania insuliny o zamkniętej pętli i systemów dostarczania insuliny, które wykorzystują różne modele błędów pomiaru. Projekt badania
Charakterystyka dwóch badań
Dwa badania były otwartymi, wieloośrodkowymi, krzyżowymi, randomizowanymi, kontrolowanymi próbami (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Badanie z udziałem dorosłych przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii24, a badania z udziałem dzieci i młodzieży przeprowadzono w trzech lokalizacjach w Wielkiej Brytanii. Wszyscy uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania zarówno 12 tygodni automatycznego podawania insuliny w zamkniętej pętli (okres interwencji), jak i terapii pompą z czujnikiem (okres kontrolny) na sekundę lub odwrotnie. Analiza fazy zamkniętej zawierała dane z połączonych faz w pętli zamkniętej z dwóch sekwencji randomizacyjnych; analiza fazy kontrolnej obejmowała również dane połączone. Protokoły badań są dostępne pod adresem.
Identyczne pompy insulinowe i urządzenia do ciągłego monitorowania glukozy stosowano podczas dwóch okresów leczenia w dwóch próbach; w obu okresach badania noszono ciągłe urządzenia do monitorowania glukozy. Uczestnicy nie byli zdalnie monitorowani ani nadzorowani i wykonywali codzienne codzienne czynności. Uczestnicy mogli spożywać dowolne posiłki według własnego wyboru. W ramach ostrożności, podczas pierwszych 2 tygodni okresów badania, uczestnicy byli odradzani podczas podróży międzynarodowych i korzystania z systemu zamkniętej pętli podczas ćwiczeń. Wszyscy uczestnicy otrzymali numer telefonu na 24-godzinny telefon zaufania, aby skontaktować się z zespołem badawczym w przypadku problemów związanych z nauką.
Każdy z uczestników miał identyczną liczbę planowanych kontaktów z zespołem badawczym podczas dwóch okresów leczenia. Próbki krwi zostały pobrane do pomiaru poziomów hemoglobiny glikowanej podczas rejestracji oraz przed i po każdym okresie leczenia. Poziomy peptydu C zmierzono przy zapisie w okresie, w którym uczestnicy nie mieli hipoglikemii (tj. Mieli poziom glukozy we krwi .72 mg na decylitr [4,0 mmol na litr]).
Obie interwencje terapeutyczne zostały oddzielone okresem wymywania (trwającym od 4 do 6 tygodni u dorosłych i od 3 do 4 tygodni u dzieci i młodzieży). Podczas okresu wymywania uczestnicy mogli nadal używać pompy insulinowej do badań z ich standardowymi ustawieniami pompy.
Badanie angażujące dorosłych
Po odbyciu szkolenia dotyczącego stosowania pompy insulinowej i urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii, uczestnicy przeszli okres docierania trwający od 4 do 6 tygodni. W tym okresie uczestnicy przychodzili do ośrodka badawczego w odstępach tygodniowych w celu dostosowania terapii pompy przez zespół badawczy zgodnie z wcześniej określoną sekwencją pisemnych instrukcji dla podstawowych i związanych z posiłkiem dostosowań dawki insuliny.
[podobne: boska przygoda sharpay cda, metformina w ciąży, rumień nekrolityczny wędrujący ]

0 thoughts on “Zastosowanie w domu sztucznej komórki beta w cukrzycy typu 1 cd”

Powiązane tematy z artykułem: boska przygoda sharpay cda metformina w ciąży rumień nekrolityczny wędrujący