Skip to content

Zaburzenia w krazeniu miejscowym

2 lata ago

218 words

Zaburzenia w krążeniu miejscowym są tym większe, im większa jest skrzeplina, im większe jest zamknięte naczynie, im mniej jest zespoleń naczyniowych i im szybciej powstaje skrzeplina. Jeżeli skrzeplina zamyka światło tętnicy końcowej, to powstaje zawał ze wszystkimi jego skutkami. Najgorsze następstwa wywołuje skrzeplina zakażona. Powstają, bowiem przy tego rodzaju skrzeplinach ciężkie stany zapalne żył, odrywające się zaś zakażone cząsteczki mogą roznosić zakażenie z prądem krwi po całym ustroju, ZATOR Zatorem embolia nazywamy zamknięcie światła naczyniowego cząsteczkami przyniesionymi z prądem krwi lub chłonki z miejsca odległego. Cząsteczki te nazywamy czopami embolus. Czop przenoszony z prądem krwi tak długo przesuwa się, jak długo nie napotka naczynia o mniejszym świetle, przez które już nie może się przecisnąć. Powstaje wtedy całkowite zamknięcie światła naczyniowego przez przyniesiony czop. Materiał, z którego składa się czop, może być różny i w związku z tym odróżniamy zatory pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego. Do zatorów pochodzenia wewnętrznego należą zatory, w których czopem są oderwane: 1. cząsteczki skrzepliny 2. cząsteczki narządów miąższowych 3. cząsteczki nowotworów 4. cząsteczki tłuszczu. [patrz też: boska przygoda sharpay cda, protoplazma, nieżyt nosa krzyżówka ]

0 thoughts on “Zaburzenia w krazeniu miejscowym”

Powiązane tematy z artykułem: boska przygoda sharpay cda nieżyt nosa krzyżówka protoplazma