Skip to content

Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną cd

2 lata ago

497 words

Ośrodki dializ, które wypełniły formularz raportu przypadku co najmniej jednego określonego lub prawdopodobnego przypadku (21 obiektów w 11 stanach) zostały uznane za obiekty przypadku i zostały porównane z urządzeniami kontrolnymi, które zgłosiły brak takich reakcji (23 obiektów w 9 stanach). Urządzenia kontrolne zostały zidentyfikowane za pomocą Centrum Poradni Medicare i Medicaid Services Dialysis Facility Porównaj serwis WWW.8 Urządzenia te zostały wybrane losowo spośród połączonych urządzeń do dializy w 11 stanach, w których zlokalizowano urządzenia. Ze względu na łączenie potencjalnych kontroli dwa stany z obiektami przypadków nie były reprezentowane wśród obiektów kontrolnych. Przedstawiciel każdego przypadku i ośrodka kontrolnego skontaktowano się telefonicznie i ankietowano między 28 stycznia 2008 r. A 8 lutego 2008 r. Uzyskano ustną zgodę, a kierownik kliniczny został poproszony o zidentyfikowanie produktów medycznych i materiałów eksploatacyjnych, które były używane w zakład w okresie po 15 grudnia 2007 r., w tym produkty heparynowe i urządzenia do dializy (np. maszyny, przewody rurowe i dializatory) oraz opis praktyki zakładu w odniesieniu do ponownego użycia i ponownego przetwarzania dializatora. Porównywano proporcje z użyciem dokładnego testu Fishera i oprogramowania Stata, wersja 9.0 (Stata). Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Ocena reakcji, produktów heparynowych i narażenie na skażone partie
Opis kliniczny reakcji na heparynę
Po wstępnych ustaleniach sugerujących, że heparyna była silnie związana z przypadkami i podobne reakcje zgłaszano wśród pacjentów, którzy nie przechodzili hemodializy, rozszerzyliśmy naszą definicję przypadku, aby uwzględnić reakcje w szerszej populacji pacjentów. W celu opisania reakcji heparyny w tej szerszej populacji, prawdopodobne lub określone reakcje niepożądane związane z heparyną spełniały te same kliniczne i czasowe kryteria, co w definicji przypadku u pacjentów poddawanych dializie, ale zostały zdefiniowane jako występujące w ciągu godziny po podaniu leku. heparyny (zamiast w ciągu godziny po rozpoczęciu hemodializy).
Analityczna i in vitro ocena produktów heparyny
Nieotwarte fiolki z heparyną w postaci gotowego produktu zostały pozyskane z placówek opieki zdrowotnej, które zgłosiły przypadki. Fiolki heparynowe otrzymane przez CDC zostały podzielone na kategorie według numeru partii; Przetestowano 10 partii heparyny produkowanych przez firmę Baxter Healthcare. Próbki z każdego unikalnego numeru partii i trzech kontroli testowano pod kątem obecności OSCS i oceniano ich wpływ na aktywność amidolityczną kalikreiny w ludzkim osoczu jako miarę aktywacji szlaku kinin-kalikreina. Oznaczenie ilościowe poziomów OSCS i pomiar aktywności amidolitycznej przeprowadzono za pomocą wcześniej opisanych metod.6,7
Narażenie na zanieczyszczone partie heparyny
Chociaż zażądano podania konkretnej ilości heparyny, która była podawana pacjentowi w każdym przypadku, większość obiektów nie rutynowo rejestrowała tych informacji. Zamiast tego wiele zakładów zgłosiło prawdopodobne ekspozycje na podstawie partii heparyny, które były obecne w obiekcie w momencie reakcji. Ekspozycję na partie heparyny zanieczyszczone OSCS opisano w następujący sposób
[podobne: szpital limanowa poradnie, purchawka chropowata, boska przygoda sharpay cda ]

0 thoughts on “Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną cd”

Powiązane tematy z artykułem: boska przygoda sharpay cda purchawka chropowata szpital limanowa poradnie