Skip to content

Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną cd

10 miesięcy ago

497 words

Ośrodki dializ, które wypełniły formularz raportu przypadku co najmniej jednego określonego lub prawdopodobnego przypadku (21 obiektów w 11 stanach) zostały uznane za obiekty przypadku i zostały porównane z urządzeniami kontrolnymi, które zgłosiły brak takich reakcji (23 obiektów w 9 stanach). Urządzenia kontrolne zostały zidentyfikowane za pomocą Centrum Poradni Medicare i Medicaid Services Dialysis Facility Porównaj serwis WWW.8 Urządzenia te zostały wybrane losowo spośród połączonych urządzeń do dializy w 11 stanach, w których zlokalizowano urządzenia. Ze względu na łączenie potencjalnych kontroli dwa stany z obiektami przypadków nie były reprezentowane wśród obiektów kontrolnych. Przedstawiciel każdego przypadku i ośrodka kontrolnego skontaktowano się telefonicznie i ankietowano między 28 stycznia 2008 r. A 8 lutego 2008 r. Uzyskano ustną zgodę, a kierownik kliniczny został poproszony o zidentyfikowanie produktów medycznych i materiałów eksploatacyjnych, które były używane w zakład w okresie po 15 grudnia 2007 r., w tym produkty heparynowe i urządzenia do dializy (np. maszyny, przewody rurowe i dializatory) oraz opis praktyki zakładu w odniesieniu do ponownego użycia i ponownego przetwarzania dializatora. Porównywano proporcje z użyciem dokładnego testu Fishera i oprogramowania Stata, wersja 9.0 (Stata). Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Ocena reakcji, produktów heparynowych i narażenie na skażone partie
Opis kliniczny reakcji na heparynę
Po wstępnych ustaleniach sugerujących, że heparyna była silnie związana z przypadkami i podobne reakcje zgłaszano wśród pacjentów, którzy nie przechodzili hemodializy, rozszerzyliśmy naszą definicję przypadku, aby uwzględnić reakcje w szerszej populacji pacjentów. W celu opisania reakcji heparyny w tej szerszej populacji, prawdopodobne lub określone reakcje niepożądane związane z heparyną spełniały te same kliniczne i czasowe kryteria, co w definicji przypadku u pacjentów poddawanych dializie, ale zostały zdefiniowane jako występujące w ciągu godziny po podaniu leku. heparyny (zamiast w ciągu godziny po rozpoczęciu hemodializy).
Analityczna i in vitro ocena produktów heparyny
Nieotwarte fiolki z heparyną w postaci gotowego produktu zostały pozyskane z placówek opieki zdrowotnej, które zgłosiły przypadki. Fiolki heparynowe otrzymane przez CDC zostały podzielone na kategorie według numeru partii; Przetestowano 10 partii heparyny produkowanych przez firmę Baxter Healthcare. Próbki z każdego unikalnego numeru partii i trzech kontroli testowano pod kątem obecności OSCS i oceniano ich wpływ na aktywność amidolityczną kalikreiny w ludzkim osoczu jako miarę aktywacji szlaku kinin-kalikreina. Oznaczenie ilościowe poziomów OSCS i pomiar aktywności amidolitycznej przeprowadzono za pomocą wcześniej opisanych metod.6,7
Narażenie na zanieczyszczone partie heparyny
Chociaż zażądano podania konkretnej ilości heparyny, która była podawana pacjentowi w każdym przypadku, większość obiektów nie rutynowo rejestrowała tych informacji. Zamiast tego wiele zakładów zgłosiło prawdopodobne ekspozycje na podstawie partii heparyny, które były obecne w obiekcie w momencie reakcji. Ekspozycję na partie heparyny zanieczyszczone OSCS opisano w następujący sposób
[podobne: szpital limanowa poradnie, purchawka chropowata, boska przygoda sharpay cda ]

0 thoughts on “Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną cd”

Powiązane tematy z artykułem: boska przygoda sharpay cda purchawka chropowata szpital limanowa poradnie