Skip to content

Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną ad

2 lata ago

491 words

Krajowe wysiłki CDC w zakresie ustalania przypadku pozwoliły zidentyfikować w wielu stanach dodatkowe skupiska podobnych reakcji u pacjentów poddawanych hemodializie, a następnie u pacjentów poddawanych fotoferezie lub leczeniu chorób serca. Wspólną cechą, która poprzedziła wiele reakcji, było przyjęcie heparyny produkowanej przez firmę Baxter Healthcare. W dniu 17 stycznia 2008 r. Dobrowolnie wycofano dziewięć partii fiolek heparyny produkowanych przez firmę Baxter. 4 Bardziej obszerne wycofanie produktów heparynowych produkowanych przez firmę Baxter miało miejsce 28 lutego 2008 r.5 W marcu 2008 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) ogłosił, że związek heparynowy został zidentyfikowany jako zanieczyszczenie aktywnego składnika farmaceutycznego stosowanego w heparynie wytwarzanej przez firmę Baxter. Zanieczyszczenie to zidentyfikowano jako przesycony siarczan chondroityny (OSCS) 6 i wykazano zdolność OSCS w aktywnym składniku farmaceutycznym do aktywacji układu kontaktowego i układu dopełniacza.7 W niniejszym raporcie opisujemy epidemiologiczne dochodzenie CDC, które zostało podjęte w celu ustalenia przyczyną reakcji typu alergicznego u pacjentów poddawanych dializom, należy przedstawić kliniczny opis reakcji, które wystąpiły po podaniu heparyny, oraz przedstawić wyniki testów laboratoryjnych na obecność obecności OSCS w fiolkach heparyny z gotowym produktem, które były związane z tymi reakcjami.
Metody
Epidemiologiczne badanie reakcji u pacjentów poddawanych dializie
Wyszukiwanie przypadku
Po otrzymaniu powiadomienia o klastrze Missouri, CDC rozpoczął aktywne rozpoznawanie spraw. Zapytania dotyczące reakcji typu alergicznego rozpowszechniano różnymi metodami, w tym za pomocą list dystrybucyjnych e-mail skierowanych do dostawców z dziedziny nefrologii i Epidemii wymiany informacji CDC. Użyliśmy standardowego formularza do zbierania informacji o zdarzeniach niepożądanych, a także informacji o cechach demograficznych i klinicznych pacjentów, którzy mieli reakcje i ekspozycje tych pacjentów na leki i urządzenia medyczne. Ponieważ pierwotna grupa i większość reakcji, które były następnie zgłaszane, wystąpiły wśród pacjentów poddawanych dializie, nasza początkowa definicja przypadku była ograniczona do reakcji związanych z dializą. W odniesieniu do tego aspektu badania scharakteryzowaliśmy określony przypadek jako nagły początek obrzęku naczynioruchowego (tj. Obrzęku twarzy) lub pokrzywki u pacjenta w ciągu godziny po rozpoczęciu sesji hemodializy, która miała miejsce po listopada 2007 r. Przypadek prawdopodobny charakteryzował się rozwojem, w tym samym okresie po rozpoczęciu hemodializy, niedociśnienia, utraty przytomności lub objawów przedmiotowych i podmiotowych z co najmniej dwóch z następujących kategorii: uczucie pieczenia, ciepła lub uderzenia gorąca; drętwienie lub mrowienie; trudności z połykaniem; duszność, słyszalny świszczący oddech lub ucisk w klatce piersiowej; częstoskurcz; i nudności, wymioty lub biegunka.
Badanie Case-Control oparte na zakładzie
Ponieważ w określonych ośrodkach dializowania odnotowano grupowanie przypadków, a pacjenci w obrębie obiektu mieli stosunkowo jednorodne ekspozycje na produkty medyczne, przeprowadziliśmy badanie kliniczno-kontrolne w celu zidentyfikowania czynników ryzyka, wykorzystując obiekt jako jednostkę analizy
[więcej w: zakres zjawiska krzyżówka, w czym jest witamina b12, przewlekły nieżyt nosa krzyżówka ]

0 thoughts on “Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacz tłuszczu ranking temat[…]

  2. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: chirurgia stomatologiczna poznań[…]

Powiązane tematy z artykułem: przewlekły nieżyt nosa krzyżówka w czym jest witamina b12 zakres zjawiska krzyżówka