Skip to content

Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną ad 5

2 lata ago

515 words

Gorączka (0,7%), dreszcze (1,3%), świszczący oddech (0%) i trudności w połykaniu (0%) również występowały rzadko lub były nieobecne. W 15,3% przypadków reakcja wymagała dalszej oceny w oddziale ratunkowym, aw 9,0% przypadków wymagała hospitalizacji. Łącznie 149 reakcji (98,0%) wystąpiło po dożylnym podaniu heparyny. Pozostałe trzy obejmowały narażenie na heparynę za pomocą innych środków (np. Obwód dializowany zagruntowany heparyną). Najczęściej stosowaną marką heparyny (w 92,8% przypadków) była firma Baxter Healthcare. Żaden ze 113 pacjentów z reakcjami niepożądanymi, które spełniły naszą definicję przypadku, zmarł bezpośrednio po reakcji. Trzy przypadki zgonów wśród pacjentów poddawanych leczeniu z powodu chorób serca zgłaszano do CDC, ale reakcje u tych pacjentów nie spełniały naszej definicji przypadku, ponieważ wystąpiły między 8 a 11 godziną po podaniu heparyny.
Wyniki analityczne i in vitro
Ryc. 2. Ryc. 2. Powiązanie nadsulfonowanego siarczanu chondroityny (OSCS) w niefrakcjonowanej heparynie z indukcją aktywności kalikreiny. Trzynaście próbek heparyny, w tym jedna próbka heparyny nieklinicznej (heparyna kontrolna 1), reprezentujących zarówno podejrzane partie heparynowe, jak i kontrolne, analizowano w sposób zaślepiony zarówno pod względem obecności OSCS, jak i zdolności do aktywacji kalikreiny. Obecność OSCS wykrywano i oznaczano ilościowo, jak opisano w innym miejscu.6 Aktywność amidolityczną kalikreiny oceniano przy różnych stężeniach heparyny, jak wskazano. Partie od A do D i od F do J zawierały OSCS. Próbki z partii E, jak również kontrolne od do 3, nie zawierały wykrywalnego OSCS. Partie A do G i Partię J zostały przywołane 17 stycznia 2008 r. Pręty T oznaczają odchylenia standardowe dla powtórzeń pomiarów. ND oznacza nie wykryto.
Badane próbki zawierały 10 różnych numerów partii fiolek heparyny pobranych z urządzeń i 3 próbek kontrolnych (rysunek 2). Z partii zebranych z zakładów, partie A do G i Partia J reprezentują osiem z dziewięciu partii heparyny Baxtera, które zostały przywołane 17 stycznia 2008 r. Wysoki poziom aktywacji kalikreiny zaobserwowano dla próbek od partii A do D i F przez J w stężeniach 2,5 i 25 .g na mililitr. Stężenia te mieszczą się w zakresie klinicznie skutecznego stężenia heparyny około do 5 .g na mililitr, w oparciu o aktywność właściwą około 180 U na miligram. Wystąpiła niewielka aktywacja kallikreiny z próbek heparyny, które nie zawierały OSCS, w tym próbek kontrolnych i Lot E.
Narażenie na zanieczyszczone partie heparyny
Informacje o partii heparyny Baxtera zgłoszono dla 130 z 152 reakcji heparyny. W 128 ze 130 (98,5%) heparyny skażonej OSCS były obecne w ośrodku; w 106 ze 130 (81,5%) dokumentacji zakładu wskazano, że pacjent mógł otrzymać tylko heparynę zanieczyszczoną przez OSCS (albo dlatego, że wszystkie partie heparyny obecne w placówce dały wynik dodatni pod względem OSCS lub ponieważ pojedyncza partia otrzymana przez pacjenta była znany i sprawdzony pozytywny). Ponadto, z 54 reakcji heparyny, dla których znana była określona liczba partii podawanej heparyny, 52 (96,3%) wynikało z grupy zakażonej OSCS.
106 reakcji, w przypadku których stwierdzono ekspozycję na zakażoną OSCS heparynę, wystąpiło u 77 pacjentów
[hasła pokrewne: ciechocinek uzdrowisko, szczawnica sanatorium hutnik, usg ortopedyczne kraków ]

0 thoughts on “Wybuch reakcji niepożądanych związanych ze skażoną heparyną ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: ciechocinek uzdrowisko szczawnica sanatorium hutnik usg ortopedyczne kraków