Skip to content

Uposledzenie odplywu krwi

2 lata ago

249 words

Upośledzenie odpływu krwi powoduje nagromadzenie się jej w naczyniach, zmniejszenie się szybkości przepływu, a niekiedy i całkowite zatrzymanie krążenia. Zawsze w przekrwieniu biernym ilość przepływającej krwi przez odcinek przekrwiony jest mniejsza, przy czym wchodzi tu w grę nie tylko upośledzony odpływ, lecz także i dopływ krwi. W związku, bowiem z zastojem żylnym tętniczki obkurczają się na drodze nerwowej i nie doprowadzają odpowiedniej ilości krwi do miejsca przekrwionego biernie. Proces powstawania rozwoju przekrwienia biernego można obserwować pod mikroskopem w doświadczeniu na języku żaby. Jeżeli podwiążemy dwie boczne żyły języka, to bezpośrednio po podwiązaniu występuje zwolnienie szybkości przepływu krwi w żyłach poniżej miejsca podwiązanego. Na początku zastój krwi powstaje w żyłach większych, później w mniejszych oraz w naczyniach włosowatych żylnych i tętniczych i wreszcie zastój jest widoczny w przedwłosowatych zwiększone ciśnienie w naczyniach wywołuj ą zwiększoną przepuszczalność naczyń włosowatych jest w zasadzie sprawą bierną powstającą w związku z przepełnieniem ich krwią. Rozszerzenie żył jednak może zależeć również od nerwów naczyniowych, gdyż w myśl nowszych poglądów żyły posiadają unerwienie i podlegają regulacji z ośrodków naczyniowych, zwłaszcza na drodze odruchowej. Stopień rozszerzenia naczyń zależy od stopnia przepełnienia ich krwią i sprężystości otaczających tkanek. [przypisy: co ile oddawanie krwi, protoplazma, usg ortopedyczne kraków ]

0 thoughts on “Uposledzenie odplywu krwi”

Powiązane tematy z artykułem: co ile oddawanie krwi protoplazma usg ortopedyczne kraków