Skip to content

Przewaga w dzialaniu nerwu wspólczulnego

2 miesiące ago

208 words

Przewaga w działaniu nerwu współczulnego powoduje zwiększenie się krzepliwości krwi i u królików powstają wtedy łatwo w uszkodzonym naczyniu skrzepliny. Przewaga w działaniu nerwu błędnego, jako obniżającego krzepliwość krwi, nie sprzyja powstawaniu skrzeplin. Do powstawania skrzeplin mogą jeszcze przyczynić się zmiany chemiczne we krwi w postaci jej niedostatecznego nasycenia tlenem lub nagromadzenia się trujących wytworów z nieprawidłowej przemiany materii. Hipoksemia powstająca w związku z zaburzeniem krążenia, zwłaszcza w wadach zastawki dwudzielnej, jest zasadniczym czynnikiem, który sprzyja powstawaniu skrzeplin przez uszkodzenie śródbłonka naczyniowego. W wadach zastawki dwudzielnej serca najbardziej silnie wyrażona hipoksemia istnieje w uszku prawego przedsionka, dlatego też w nim najczęściej powstaje uszkodzenie śródbłonka i tworzenie się skrzeplin. To samo zresztą dotyczy również żylaków, w których w związku z zastojem i hipoksemią najłatwiej powstają skrzepliny. Skrzeplina powoduje mniejsze lub większe zaburzenia w krążeniu miejscowym, co zależy od stopnia zamknięcia światła naczynia. Może więc powstać albo niedokrwienie, jeżeli skrzeplina zamyka światło tętnicy, albo przekrwienie bierne, jeżeli skrzeplina zamyka żyłę. [hasła pokrewne: leki przeciwbólowe na receptę lista, szpital limanowa poradnie, niedoczynność tarczycy senność ]

Powiązane tematy z artykułem: leki przeciwbólowe na receptę lista niedoczynność tarczycy senność szpital limanowa poradnie