Skip to content

Molekularne dowody na przenoszenie wirusa Ebola drogą płciową cd

2 lata ago

537 words

Trzecia próbka z nasienia, zebrana 3 dni później, maja, również przebadała wynik ujemny dla EBOV w teście ilościowego RT-PCR, co sugeruje, że był możliwy klirens EBOV z nasienia 231 dni po oszacowanym początku EVD i 207 dni po ocaleniu krew była ujemna. Oś czasu wydarzeń została przedstawiona na rysunku 1. Specjalna zgoda została uzyskana od osoby, która przeżyła. W przypadku wszystkich innych próbek pobranych do badań podczas wybuchu EVD nie uzyskano świadomej zgody, ponieważ prace te przeprowadzono w Liberian Institute for Biomedical Research (LIBR) w ramach reakcji EVD i nadzoru EBOV. Za zgodą Krajowego Systemu Zarządzania Incydentem Epidemii Wirusów Wirusowych Ebola oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Liberii prace te były nadzorowane przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego LIBR. Wszystkie informacje uzyskane od uczestników zostały zanonimizowane dla tego raportu. Zespół WHO Liberia Country Office koordynował badania epidemiologiczne w terenie oraz wsparcie dla osoby, która przeżyła i pacjenta.
Badanie molekularne
W ramach badań nad źródłem zakażenia EBOV u pacjenta badano następujące próbki: krew pełną od pacjenta badano w dniach 20 marca i 21 marca 2015 r. (Dwie próbki); pełna krew starszego brata ocalonego została przetestowana 9 września 2014 r .; pełna krew od byłej żony była przetestowana 24 września 2014 r .; i nasienie od tego, kto przeżył zostało przetestowane 27 marca 2015 r. Wirusowe RNA, które było potencjalnie obecne we wszystkich pięciu próbkach, było początkowo sekwencjonowane na Illumina MiSeq w LIBR z użyciem metod, które zostały opisane wcześniej.
Tabela 1. Tabela 1. Wyraźne substytucje genomu wirusa Ebola u pacjenta, osoby przeżywającej i starszego brata w wieku przeżycia. Niemal kompletne sekwencje genomu EBOV (97,4 do 99,7% pokrycia) zostały zebrane z próbek pobranych od pacjenta, starszego brata ocalałego. i byłej żony ocalałego. Nie otrzymano sekwencji EBOV z próbki nasienia pobranego przy użyciu tej metody sekwencjonowania. Dlatego wzbogaciliśmy próbkę nasienia o genomowy RNA EBOV przy użyciu zestawu TruSeq RNA Access (Illumina) z niestandardowymi sondami do wychwytywania zaprojektowanymi przeciwko EBOV, wraz z innymi modyfikacjami (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Próbkę nasienia poddano osobnej obróbce i sekwencjonowaniu w celu uniknięcia zanieczyszczenia. Po połączeniu danych z czterech niezależnych bibliotek wzbogacania uzyskano 85,1% pokrycia genomu. Aby określić pozycję genomu, wymagana była minimalna głębokość 3 × sekwencjonowania. Jednak proces wzbogacania spowodował dużą liczbę powtórzeń odczytów. Dlatego też w niektórych pozycjach skorygowana w dwóch egzemplarzach głębokość sekwencjonowania próbki nasienia była mniejsza niż 3 × (Tabela 1). Zmontowane genomy są dostępne w GenBank pod numerami dostępu KT587343, KT587344, KT587346 i KT587345.
Rysunek 2. Rysunek 2. Haplotypowa sieć łącząca się z medianą. Ta sieć została zbudowana z pełnego dopasowania genomu 100 sekwencji klinicznych wariantu Makona wirusa Ebola, w tym tych zebranych z próbek krwi pobranych od pacjenta (P), starszego brata ocalałego (SB) i byłej żony ocalałego (SFW), z próbki nasienia od osoby, która przeżyła (S), oraz z 96 dodatkowych genomów wybranych z 796 genomów, które analizowano jako reprezentatywne dla próbek zebranych w Gwinei, Liberii, Mali, i Sierra Leone
[więcej w: angio tk tętnic wieńcowych, usg ortopedyczne kraków, angio tk tętnic wieńcowych implanty ]

0 thoughts on “Molekularne dowody na przenoszenie wirusa Ebola drogą płciową cd”

Powiązane tematy z artykułem: angio tk tętnic wieńcowych humektant usg ortopedyczne kraków