Skip to content

Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy ad

2 lata ago

532 words

Metformina była szeroko stosowana w leczeniu cukrzycy ciążowej18 i nie było dowodów na wzrost częstości występowania wad wrodzonych związanych z jej stosowaniem.19 Hiperglikemia i zwiększona insulinooporność występują z otyłością20 i mogą wyjaśniać związek między otyłością i macrosomia płodu, a także inne powikłania ciąży.21 Badania z udziałem kobiet z cukrzycą ciążową wykazały, że metformina zmniejsza przyrost masy ciała.18,22 Badanie metforminy u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy (MOP) miało na celu sprawdzenie hipotezy, że metformina w porównaniu z placebo byłby związany z niższym medianowym przyrostem masy urodzeniowej noworodka z, gdy podawano go kobietom w ciąży bez cukrzycy, które miały wskaźnik masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) więcej niż 35. Metody
Projekt próbny i uczestnicy
W tym badaniu losowo przydzielono kobiety bez cukrzycy, które miały BMI powyżej 35 i były w wieku od 12 do 18 tygodni ciąży z pojedynczym płodem w celu otrzymania metforminy lub placebo. Uczestnicy pochodzili z trzech szpitali położniczych National Health Service (NHS) w Wielkiej Brytanii (King s College Hospital, Londyn, Medway Maritime Hospital w Kent oraz szpitale uniwersyteckie Epsom i St. Helier NHS Trust w Londynie). W tych szpitalach wszystkie kobiety otrzymujące ciążę otrzymują badanie ultrasonograficzne w 11-13 tygodniu ciąży w ramach połączonego badania przesiewowego na trisomię 21. Randki ciążowe były oparte na pomiarze długości korony płodowej w tym skanie. Wskaźnik BMI obliczono w momencie włączenia do badania (od 12 do 18 tygodnia ciąży). Charakterystyka demograficzna matek i historia medyczna zostały zapisane w bazie danych.
Kryteriami wyłączającymi był wiek matki poniżej 18 lat; poważny defekt płodu obserwowany w skanie przeprowadzonym w 11-13 tygodniu ciąży; historia ciążowej cukrzycy; nerka, wątroba lub niewydolność serca; poważny stan zdrowia; Niepowściągliwe wymioty ciężarnych; leczenie metforminą w czasie badania przesiewowego; znana wrażliwość na metforminę; i poronienie przed randomizacją. Potencjalni uczestnicy badania otrzymali pisemną informację o badaniu; następnie mieli co najmniej 24 godziny na rozważenie uczestnictwa. Wszystkie kobiety, które wyraziły zgodę na udział w badaniu, wyraziły pisemną świadomą zgodę.
Zatwierdzenie etyczne do badania uzyskano z komisji ds. Etyki badawczej London-Surrey Borders, a pozwolenie na badanie kliniczne uzyskano od Agencji Regulacji Leków i Produktów Ochrony Zdrowia. Protokół badania, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Dwóch autorów napisało pierwszą wersję manuskryptu, a wszyscy autorzy przyczynili się do jej rewizji i podjęli decyzję o przekazaniu rękopisu do publikacji. Finansowanie badań zapewniała Fundacja Medycyny Płodowej, która nie odgrywała żadnej roli w planowaniu badania, gromadzeniu, analizie lub interpretacji danych ani pisaniu raportu. Kontrola jakości badań przesiewowych i weryfikacji przestrzegania protokołów w różnych ośrodkach była przeprowadzana regularnie przez koordynatorów badań.
Losowanie i grupy analityczne
Kobiety spełniające kryteria zostały losowo przydzielone, w stosunku 1: 1, z wykorzystaniem liczb losowych generowanych komputerowo, do otrzymania metforminy lub placebo
[patrz też: protoplazma, co ile oddawanie krwi, humektant ]

0 thoughts on “Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy ad”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Warszawa USG ciąży[…]

Powiązane tematy z artykułem: co ile oddawanie krwi humektant protoplazma