Skip to content
2 lata ago

214 words

Ergotamina, jako ciało ochraniające acetylocholinę może spowodować rozszerzenie naczyń obwodowych. Dlatego też dziś przystosowaniu leczniczym czystej ergotaminy lub dihydroergotarniny nie widzi się zwężenia naczyń i niedokrwienia ze wszystkimi jego skutkami, jak to bywa po sporyszu. Mąka z ziarna nieoczyszczonego ze sporyszu może być trująca i wywołać obrazy chorobowe związane ze skurczem naczyń, i martwicami właściwymi rojnicy ergotismus. Mechanizm powstawania niedokrwienia po zastosowaniu adrenaliny jest taki sam, jak po podrażnieniu nerwów współczulnych. Adrenalina, bowiem działa jak nerw współczulny, gdyż nerw współczulny wyzwala w zakończeniach ciało zbliżone do niej, jak dziś przyjmujemy – noradrenalinę, czyli sympatynę. Adrenalina działa bezpośrednio na ścianki naczynia tętniczego obkurczając go. Dawniejsze poglądy, że adrenalina zwęża naczynia przez działanie na nerwy współczulne, dziś są odrzucone, gdyż adrenalina wprowadzona do ustroju działa na te same elementy, na które działała i adrenalina wyzwolona z zakończeń nerwowych. Punkt uchwytu, więc dla adrenaliny wprowadzonej z zewnątrz lub wyzwolonej z zakończeń nerwów współczulnych jest ten sam. Niedokrwienie na tle odruchowym może być wywołane z kory mózgowej na tle procesów psychoemocjonalnych. [hasła pokrewne: w czym jest witamina b12, przewlekły nieżyt nosa krzyżówka, difosforan ]

0 thoughts on “Ergotamina”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: difosforan przewlekły nieżyt nosa krzyżówka w czym jest witamina b12