Skip to content

Alfuzosyna i objawy przewlekłego zespołu chronicznego zapalenia prostaty i bólu miednicy ad 5

2 lata ago

509 words

Odsetek mężczyzn ze spadkiem o co najmniej 4 punkty w całkowitym wyniku NIH-CPSI od wartości wyjściowej do 12 tygodni wynosił 49,3% w obu grupach (różnica między grupami, 0,1%, przedział ufności 95%, -11,2 do 11,0) ( Tabela 2). Wyniki globalnej oceny odpowiedzi były podobne w grupach otrzymujących placebo i alfuzosyny, przy odsetku odpowiedzi w 12 tygodniu odpowiednio 33,6% i 34,8% (P = 0,90). Tabela 3. Tabela 3. Zmiany w 12-tygodniowych tygodniach pomiarów efektów wtórnych według grupy analitycznej. Tabela 3 pokazuje zmianę od wartości wyjściowych do 12 tygodni dla wszystkich drugorzędowych punktów końcowych. Spośród 233 mężczyzn, którzy ukończyli badanie, ci, którzy zostali przydzieleni do grupy alfuzosyny, mieli średnio 7,1-punktowy spadek ogólnego wyniku dla NIH-CPSI, w porównaniu ze średnim 6,5-punktowym spadkiem w grupie placebo (efekt leczenia, 0,6 punkt; P = 0,70). Nie było również znaczących różnic między obiema grupami w zmianach w czasie w innych środkach. Jedyną miarą, dla której istniała istotna różnica między grupami przy zmianie od wartości wyjściowej do 12 tygodnia, był wynik ejakulacji w Kwestionariuszu Męskiego Zdrowia Seksualnego (który wykazał znaczącą poprawę w grupie alfuzosynów [1,5 . 4,1, zakres od -14.0 do 14,0] w porównaniu z grupą placebo [0,3 . 6,5, zakres od 29,0 do 20,0], P = 0,04). Nie było istotnej różnicy między alfuzosyną a grupami placebo pod względem zmian w którejkolwiek z pięciu subdomen Międzynarodowego Wskaźnika Erekcji.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane według grupy analitycznej. Ogółem 77 (28%) z 272 uczestników poddanych randomizacji zgłosiło co najmniej jedno zdarzenie niepożądane. Większość zdarzeń została sklasyfikowana jako łagodna lub umiarkowana (Tabela 4). Siedmiu mężczyzn (5%) w grupie placebo zgłosiło po jednym ciężkim zdarzeniu niepożądanym, natomiast trzech mężczyzn (2%) w grupie alfuzosyny zgłosiło łącznie pięć ciężkich zdarzeń niepożądanych (arytmia, zgaga, nudności, zawroty głowy i zwiększony ból). Nie było znaczących różnic między grupami pod względem ogólnej liczby zdarzeń niepożądanych (P = 0,79) ani stawek dla żadnej z 26 indywidualnych kategorii zdarzeń niepożądanych.
Dyskusja
Wśród mężczyzn, którzy otrzymali diagnozę przewlekłego syndromu zapalenia gruczołu krokowego z przewlekłym bólem miednicy w ciągu 2 lat przed włączeniem się do badania i którzy wcześniej nie byli leczeni alfa-blokerem, 12-tygodniowy kurs alfuzosyny w porównaniu z placebo nie spowodował w klinicznie znaczącym zmniejszeniu objawów, mierzonym przez NIH-CPSI. Na podstawie 95% przedziału ufności dla różnicy między grupami w proporcji mężczyzn, którzy mieli co najmniej 4-punktową poprawę wyniku NIH-CPSI, wyniki były zgodne z bezwzględną różnicą wynoszącą najwyżej 11,2%. Podobnie, nie było znaczącej różnicy między alfuzosyną a grupami placebo w wielu wynikach wtórnych, w tym wyniki globalnej oceny reakcji i mierników jakości życia, depresji, funkcji seksualnych i bólu.
Pomimo braku dobrych dowodów na poparcie ich stosowania, alfa-blokery były często przepisywane mężczyznom z przewlekłym zespołem zapalenia gruczołu krokowego z przewlekłym zespołem bólu miednicy
[więcej w: przewlekły nieżyt nosa krzyżówka, tapety na ściane allegro, angio tk tętnic wieńcowych ]

0 thoughts on “Alfuzosyna i objawy przewlekłego zespołu chronicznego zapalenia prostaty i bólu miednicy ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: angio tk tętnic wieńcowych przewlekły nieżyt nosa krzyżówka tapety na ściane allegro